Burgerdemocratie

We moeten terug naar de buik van de democratie.

Stel u voor een gemeente of stad waar de huidige politieke machthebbers 500.000 euro per jaar oprapen. Op deze locatie zijn bijvoorbeeld 17 wijkraden. We zouden kunnen: alle politici buitengooien en elke wijkraad krijgt 2450 euro/ maand (500.000/12) / 17

Terug naar echte democratie...

Vanuit deze wijkraden kan de gemeente een perfect beleid voeren, elke wijk heeft zijn gezant en samen bepalen ze het beleid. Van hieruit kunnen de wijkleden die het meest “present” zijn en de meeste dossiers aanbrengen, kortom meest werk verrichten, zich voorstellen voor de lijst “gemeenteraadsverkiezingen. Zo kan men een beleid uitbouwen wat vertrekt vanuit de burgers, de straat, de buurt waar de mensen leven. Het financieel plaatje klopt ook, want weinig hobbyisten of idealisten kunnen 2450 euro per maand opsouperen … De interne werking van hun wijk hangt volledig van hen af trouwens. Het gaat hier enkel over geld die ze krijgen als “presentie-gelden” en dat is een pak minder dan de verkozen schepenen en burgemeester en gemeenteraad. Om nog maar te zwijgen van de vele commissies en intercommunales, want ook hier kunnen we snoeien …

Niet zoals het nu gaat waar partijen hun mannetjes plaatsen en hun zakken vullen.Het bestuur van een stad of gemeente kan perfect gebeuren door ambtenaren, onder toezicht van de (in dit voorbeeld) 17 wijkgezanten.Een burgemeester en ook de schepenen doen alleen maar aan vriendjes en pamper-politiek waar iedereen nadeel bij heeft.

Ook wie federaal wil opklimmen, zal vanuit de buik van de democratie, door de burgers moeten worden aangeduid… Stom idee? Ik denk van niet, ook de computers kunnen tegenwoordig veel … Elke wet, elk reglement, kan onmiddellijk automatisch gescand worden op gemeentelijke, gewestelijke, federale en zelfs Europese haalbaarheid, de computer kan dat zonder énige tussenkomst, neutraal en niet partij gestuurd!

Kijk even wat er vandaag aan gebeurt en wat voor een cinema de partijen, de postjes-pakkers en de politici nu verkopen… Het is om te huilen!

België een ramp…

Een nieuwe regering? Een schuldenput , niet meer te overzien.

Alle economen zijn het erover eens: er zijn drie sleutels om de bevolking van dit land te redden: Belastingen – Besparingen en meer mensen aan het werk. Ze zijn het er ook over eens dat de Federale factuur steeds zal blijven liggen, om het even welke formule zal gebruikt worden. Persoonlijk denk ik dat we misschien een groot stuk van die Federale factuur kunnen wegwerken door gewoon… het federale systeem … op te doeken.

En dan komen we uiteraard bij confederalisme terecht. Stel u voor dat we de senaat en de federale regering gewoon opdoeken, wat een besparing zou dat niet zijn? We kunnen perfect België behouden maar met confederale staten en de huidige openstaande factuur, grotendeels de schuld van de Federale staat, moet dan maar evenredige verdeling krijgen.

Gaan we daarvan sterven of beter worden, wie zal het zeggen? Eén zaak is zeker, nieuwe belastingen en cadeaus ? – Besparingen, op de gewone mensen? Op het kapitaal? Beiden zijn maar een klein deel van de oplossing. Meer mensen aan het werk? De mensen worden nu al massaal (psychisch) ziek omdat hun leiders niet de helft van de hersenen hebben van de Scandinavische leiders om zoiets aan te pakken. Ons land heeft gewoon geen capabele leiders, enkel opportunisten en carrière planners. Dus meer mensen in de psychiatrie , dat zou best kunnen, maar meer aan het werk, vergeet het…

De beste oplossing is dus een nieuw confederaal land waar alle Federale infrastructuren en hun zakkenvullers … eruit vliegen. Meer regionaal bestuur dus, wat zal opdraaien voor de Federale factuur … uiteraard …

Cordon sanitaire

Een cordon sanitaire is een techniek waarbij men een ongewenste of gevaarlijke situatie probeert te isoleren door er een beschermende kring rond te leggen. 


De democratische waarde van het cordon sanitaire blijft een vaak aangegaan discussiepunt in de Vlaamse politiek. Vele burgers ervaren het als een ondemocratische houding van die partijen die zichzelf als “democratisch” bestempelen.[3] Met de partij worden namelijk ook alle personen die op deze partij gestemd hebben electoraal buitenspel gezet. Vele politieke analisten, waaronder Derk Jan Eppink, stellen ook dat onder de bescherming van het cordon sanitaire het Vlaams Blok, intussen omgevormd tot Vlaams Belang, de grootste partij werd in Vlaanderen. Dit komt doordat een partij die op deze manier geïsoleerd wordt sympathie kan wekken door zichzelf als slachtoffer neer te zetten en bovendien de regering naar believen op alle punten kan bekritiseren omdat ze zelf geen regeringsverantwoordelijkheid krijgen. Ook juristen als Matthias Storme en filosofen als Ger Groot en Johan Sanctorum zijn gekant tegen de situatie van het cordon. Jean-Marie Dedecker bestempelde dit cordon als een “democratisch deficit“. Filosoof en opiniemaker Etienne Vermeersch weerlegde daarentegen de stelling als zou het cordon ondemocratisch zijn. (Bron Wikipedia)

Schutskring

Persoonlijk stel ik mij de vraag of het wel echt liberaal is de vrijheid van stem, van anderen te blijven isoleren, negeren, of er andere partijbelangen meespelen? De vrijheid van stem is iets wat tot het hoogste goed binnen een maatschappij kan worden gezien, de kiezer heeft immers altijd gelijk. En mocht de kiezer geen gelijk hebben gehad, dan is er alleen de geschiedenis die dat zal achterhalen.
Hoe geleerd en verheven sommigen zich ook voelen boven anderen, de vrijheid van stem behoort toe aan het volk, het is zijn stem die altijd moet zegevieren ,ondanks onze onderlinge tegenstellingen … De katman. 

De politiek hangt mijn strot uit…

17 jaar heb ik aan politiek gedaan, ik wou de locale buurt helpen, opwaarderen, een florisant en bloeiend stadje uitbouwen. Ik dacht: ik ga er samen voor met iemand waar ik potentieel in zag. Maar ik heb mij grondig vergist… Persoonlijk werd ik zwaar “gepakt” destijds, door mijn werkgever, door mijn zogenaamde medestander, van wie ik dacht dat het zelfs een vriend was…

Twee maanden werd ik geschorst, ik, iemand die steeds mijn werk deed met “de klant” als eerste prioriteit, ik werd gestraft wegens “IMAGOSCHADE” …
Volgens mijn advocaten zou ik voor 99% de zaak winnen maar dat was naast de 50 betaalde juristen van mijn werkgever gerekend, die de statuten (waar ik gelijk zou in krijgen), op één jaar helemaal lieten herschrijven en iemand zo konden laten veroordelen in hun voordeel dan. Zoiets noemt de RVS … een precedent … Ik kon nog correctioneel gaan maar liet het voor wat het was…

Maar nog erger was de laffe houding van een man, wiens carrière ik mee opbouwde… Hij zag dat ik constant in de rug geschoten werd op mijn werk, hij zag dat mijn werkgever niet moest hebben van zijn kleur en dat ik het hard te verduren kreeg.

Ik gaf hem de pap in de mond: “haal mij hier weg”, neem me tijdelijk mee met jou naar Brussel. Dit zou mij geen financiële winst opleveren maar wel innerlijke rust. Zijn reactie was: ik moet mijn “pool” vergroten, dus een ander en nieuw kiespubliek aantrekken, daar ging het om, vrienden moest hij niet hebben, ik voelde mij gepakt, nog maar eens. – We zijn intussen evenveel jaar later en de vriend is nog steeds de “grote man” alleen, ik erger mij aan zijn beleid, datzelfde beleid waaraan ik hoopte te kunnen meewerken… Zijn stad is een ramp, hij kiest voor eigen zak, grote en dure projecten met zijn naam op, maar de essentie: een bloeiende stad met kansen voor de plaatselijke economie blijft, tot vandaag, dode letter… Zelf ben ik erover hoor, ik ben zowaar persoonlijk gelukkig, maar ik wou echt wel mensen verder helpen en zonder eigen zakken te vullen. Nu kies ik enkel nog voor katten, sorry mensen ik heb meer dan 50 jaar voor de mensheid gevochten, nu is het gedaan. Steek al jullie verkiezingen in … “Het zwarte gat”

Global warming

Stafke ziet het allemaal gebeuren: zijn oude diesel, zijn mazoutvuur… HIJ en met hem de vele gewone mensen, zijn de schuldigen van de klimaatsveranderingen. Stafke moet zich schuldig voelen van onze regeringsleiders. Sinds 2004 is er veel aan het veranderen, Stafke moet alleen maar betalen, omdat hij vervuiler nr.1 is. De regeringsleiders beschermen het kapitaal en de machtige bedrijven, wiens brood men eet, denkt hij dan…

Hij stelt zich de vraag, als simpele mens: zou de stand van de planeten onderling niet de grootste oorzaak zijn van de opwarming van de aarde? Stel dat je de zon een paar kilometer zou kunnen verschuiven? Het zijn vragen waar Stafke mee zit. De leiders, die zien deze veranderingen op onze planeet onmiddellijk als een nieuwe opportuniteit, denkt Stafke dan, een manier om de kleintjes klein te houden…

Maar Stafke mag niet spreken, denken is misschien binnenkort ook verboden, wie weet. Wanneer Stafke zijn “dieselwagentje” goed zou vinden, kan het gebeuren dat zijn buurman hem als een onmens zou bestempelen… Mensen worden immers bestookt nu, elk media kanaal toont hen aan hoe slecht ze zijn geweest met hun planeet! Nu moet iedereen elektrische wagens hebben… Dan zal de planeet herleven! Maar Stafke zou spiegels tussen de aarde en de zon placeren, ja hij zal wel weer zot zijn… Maar zou men zo de temperatuur op aarde niet kunnen verminderen ooit ?

Stafke zal op een dag ook deze mooie planeet verlaten, gedaan met genieten van deze  mooie natuur, want dat doet hij intussen, genieten van wat er nog rest, van de planeet en van zijn persoon… Intussen krijgt hij nog wat beledigingen van politici, Stafke de vervuiler, de slechte mens en intussen … spoort de politie en politiek naar burgers , om hen GAS boetes en snelheidsboetes te geven, de plofkrakers kunnen gerust verder doen denkt Stafke dan, daar doen ze niks aan, of toch, een opmerkzame burger kan ze pakken ipv de polies denkt gij dan … Ja Ja  we moet eens kunnen ventileren hé, Stafke is fictief men kan hem dus niet in den bak steken (hopelijk), want alles kan…

Het probleem 55+ en brugpensioen

Stafke is de man met “gezond boerenverstand”, allez volgens hem alvast hé.

Waarom er zoveel problemen zijn met 55+ en niemand die wil op de arbeidsmarkt is volkomen duidelijk voor Stafke. Die mensen hebben allemaal de jaren 70/80 gekend en toen zij nog vrij jong waren moesten ze ja meneer de oudere, nee meneer de oudere zeggen op het werk! Ze moesten enkel het zwaar en vuil werk doen vaak omdat ze geen “anciënniteit” hadden! De ouderen hadden toen een schitterend leven, ze konden zich veel permitteren en hoefden er niet veel voor te werken, dat is de waarheid zegt Staf.

Nu vele jaren later hoopten die destijds jongere werknemers het ook eens wat langzamer te kunnen doen, de zware werken aan jongere te geven enz. Jammer voor die mensen want ze werden opnieuw “slaven” ditmaal niet van de ouderen die hen commanderen maar nu van (omhoog gevallen) snotneuzen met dikke diploma’s, ze werden opnieuw in de hoek gedrukt… Deze generaties, noem ze maar de ‘babyboomers’ zijn een compleet vergeten en onderdrukte generatie weet Stafke. Eén voordeel hebben deze mensen echter, zij hebben leren vechten en en die jonge sukkels van tegenwoordig kennen alleen maar het woordje “krijgen” … Ik ben benieuwd hoe het hun kinderen ooit zal vergaan denkt Stafke, maar dat zal hij niet meer meemaken … Amen. (Stafke is fictief, dus alle commentaar is niet welkom 😉 )

Waarom deze regering & bedrijfsleiders zo dom zijn…

Vandaag gelezen in de krant “Mediamarkt wil naar Torhoutsesteenweg” #Oostende. Denk dan bij mezelf hoe dom kunnen ze zijn en welke gemiste kans voor #Mediamarkt en #Oostende. De huidige Mediamarkt ligt op een stap van de #kusttram en vrij centraal gelegen. Waarom gaat de Mediamarkt eens niet wat #toekomstgericht #Co2Neutraal denken ipv oude vervuilende politiek toe te passen.

Mocht ik bepaalde bedrijven in handen hebben ik neem #moderne maatregelen
die #milieu vriendelijk zijn. Stel dat Mediamarkt bij uw aankoop uw #tramticket
terug zou betalen, mensen zouden eerder geneigd zijn om de tram te nemen en
de auto thuis te laten.

Ik ga nog een stap verder in het algemeen beleid waar men nu bijna “Stalinistisch”
de kleine man zijn #dieselwagentje afneemt of zeer zware taksen op
de brandstof oplegt.

In mijn model zou men totaal anders de burger ontmoedigen om zijn wagen te gebruiken en hem zelfs aanmoedigen afstand van te nemen … Stel: je wil boodschappen halen in een groot magazijn, zonder namen te noemen. Je neemt je smartphone en via een app kies je jouw magazijn uit in de buurt. Je kan uw boodschappen eventueel online kiezen (kan nu al), maar je kan ook opteren voor een rit met het openbaar vervoer waar het magazijn in de kosten tussenkomt. Of je kan zelfs opteren u te laten ophalen , binnenkort met
zelf-rijdende wagens  … CO2 neutraal

Er zijn zoveel gemiste kansen nu, juist omdat de #overheid dom is of enkel op korte termijn denkt aan de mensen en hun toekomst. Een beleid waar bedrijven en overheid samen aan tafel zit om maatregelen uit te werken die de burger toelaten eenvoudig te gaan winkelen en op termijn hun wagen “zelf” overbodig gaan vinden is duidelijk nog niet voor morgen …