Burgerdemocratie

We moeten terug naar de buik van de democratie.

Stel u voor een gemeente of stad waar de huidige politieke machthebbers 500.000 euro per jaar oprapen. Op deze locatie zijn bijvoorbeeld 17 wijkraden. We zouden kunnen: alle politici buitengooien en elke wijkraad krijgt 2450 euro/ maand (500.000/12) / 17

Terug naar echte democratie...

Vanuit deze wijkraden kan de gemeente een perfect beleid voeren, elke wijk heeft zijn gezant en samen bepalen ze het beleid. Van hieruit kunnen de wijkleden die het meest “present” zijn en de meeste dossiers aanbrengen, kortom meest werk verrichten, zich voorstellen voor de lijst “gemeenteraadsverkiezingen. Zo kan men een beleid uitbouwen wat vertrekt vanuit de burgers, de straat, de buurt waar de mensen leven. Het financieel plaatje klopt ook, want weinig hobbyisten of idealisten kunnen 2450 euro per maand opsouperen … De interne werking van hun wijk hangt volledig van hen af trouwens. Het gaat hier enkel over geld die ze krijgen als “presentie-gelden” en dat is een pak minder dan de verkozen schepenen en burgemeester en gemeenteraad. Om nog maar te zwijgen van de vele commissies en intercommunales, want ook hier kunnen we snoeien …

Niet zoals het nu gaat waar partijen hun mannetjes plaatsen en hun zakken vullen.Het bestuur van een stad of gemeente kan perfect gebeuren door ambtenaren, onder toezicht van de (in dit voorbeeld) 17 wijkgezanten.Een burgemeester en ook de schepenen doen alleen maar aan vriendjes en pamper-politiek waar iedereen nadeel bij heeft.

Ook wie federaal wil opklimmen, zal vanuit de buik van de democratie, door de burgers moeten worden aangeduid… Stom idee? Ik denk van niet, ook de computers kunnen tegenwoordig veel … Elke wet, elk reglement, kan onmiddellijk automatisch gescand worden op gemeentelijke, gewestelijke, federale en zelfs Europese haalbaarheid, de computer kan dat zonder énige tussenkomst, neutraal en niet partij gestuurd!

Kijk even wat er vandaag aan gebeurt en wat voor een cinema de partijen, de postjes-pakkers en de politici nu verkopen… Het is om te huilen!

Deel dit hier:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: